Logo de Grupo Micoloxico Galego

GRUPO MICOLÓXICO GALEGO LUIS FREIRE

In Memoriam


Neste apartado, queremos lembrar a todos aqueles que nos acompañaron durante estes anos de andaina do Grupo Micolóxico Galego. Porque deles e con eles aprendimos, rimos e compartimos xornadas de convivencia no campo ...


Grupo Micolóxico Galego - Apdo. 3083 (E-36200-Vigo)