Logo de Grupo Micoloxico Galego

GRUPO MICOLÓXICO GALEGO LUIS FREIRE

Investigación


Algúns dos membros do Grupo Micolóxico Galego, pertencen (ou pertenceron) ao Grupo de Investigación en Micoloxía da Universidade de Vigo. Froito do seu traballo son as Teses de Doutoramento e Tesinas de Licenciatura que contribúen a aumentar o coñecemento que ata o momento se ten da diversidade macromicolóxica do Noroeste da Península Ibérica (con especial fincapé en Galicia)e que a continuación se citan:


Grupo Micolóxico Galego - Apdo. 3083 (E-36200-Vigo)