Logo de Grupo Micoloxico Galego

GRUPO MICOLÓXICO GALEGO LUIS FREIRE

Nuevo catalogo

Referencias corolóxicas bibliográficas dos taxons que se publicaron en galicia ata o ano 2015

16 de septiembre de 2016

De cara a próxima implementación da base de datos micobiotagalicia.mdb nesta páxina web elaborouse dous documentos preliminares coas referencias corolóxicas bibliográficas dos taxons que se publicaron en galicia ata o ano 2015. os taxons mencionados pertencen maioritariamente aos phylla ascomycota e basidiomycota. aínda que non pertenzan ao reino fungi tamén incluíronse os myxomycetes por ser tradicionalmente estudados polos micólogos. mas informacion en la seccion “contidos” del botón mykes


Grupo Micolóxico Galego - Apdo. 3083 (E-36200-Vigo)