Articulos de Mykes

Presentación

Autor: Cabo Rey, L., Descarga


Luis Freire García (1914-1997). Nota biográfica.

Autor: Calonge, F.D., Descarga


Traballos publicados e teses dirixidas polo Dr. Luis Freire. Recopilación.

Autor: Castro, M.L., Descarga


Contribución ó catálogo dos Myxomycetes da Península Ibérica.

Autor: Cabo Rey, L., Descarga


Algúns macromicetos (Basidiomycotina) dun parque urbano de Vigo (Pontevedra).

Autor: Andrés Rodríguez, N.F., Descarga


Algúns hygrophoráceos do Moncayo (Zaragoza).

Autor: Candusso, M., Descarga


Agaricales do Campus Universitario de Vigo. Clave dicotómica de xéneros.

Autor: González-Pimentel, S., Comesaña, P., Vázquez-Fernández, M. & Castro, M.L., Descarga


Estudio do xénero Russula Pers. ex Gray, sección Compactae Fr. nos piñeirais dunares da provincia de Pontevedra (N.W. Península Ibérica).

Autor: Rodríguez-Vázquez, J. & Castro, M.L., Descarga


Amanita porrinensis L.Freire et L.Castro, estudio comparativo con outros taxons da sección Phalloideae (Fr.) Quél.

Autor: Castro, M.L., Descarga


Aportacións ó coñecemento do xénero Agaricus L.: Fr. no noroeste da Península Ibérica (I).

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga