Articulos de Mykes

Aportación ó catálogo de Myxomycetes de Galicia, III.

Autor: Cabo Rey, L., Descarga


Contribución ó coñecemento dalgunhas especies do xénero Helvella L.: Fr. en Galicia.

Autor: Paz, A., Descarga


Estudios sobre o xénero Leucocoprinus Pat. na Península Ibérica. I. Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) Locq. var. subglobisporus Reid.

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


Macrofungos (Basidiomycota pp.) de interese na patoloxía forestal.

Autor: Lago, M., López-Prada, M.I. & Castro, M.L., Descarga


O xénero Cordyceps (Fr.) Link en Galicia.

Autor: Cereijo, D., Descarga


Aportación ó catálogo macromicolóxico galego (Ascomycota, Basidiomycota): 1998-2000.

Autor: Soliño, A., Justo, A. & Castro, M.L., Descarga