Articulos de Mykes

Aportación ó catálogo de Myxomycetes de Galicia, V.

Autor: Cabo Rey, L., Descarga


Familia Pluteaceae na micoteca LOU-Fungi: revisión nomenclatural e taxonómica.

Autor: Justo, A. & Castro, M.L., Descarga


Primeiro catálogo micolóxico do Parque Natural "As Fragas do Eume": aspectos ecolóxicos.

Autor: Bellón, X., Justo, A. & Castro, M.L., Descarga


Flora micolóxica das dunas litorais galegas: Ascomycota (I).

Autor: Rodríguez-Vázquez, J., Soliño, A. & Castro, M.L., Descarga


Aportación ó coñecemento do xénero Lactarius Pers. no Parque Natural do Monte Aloia (Pontevedra, N.O. Península Ibérica).

Autor: Lorenzo, P. & Castro, M.L., Descarga


Revisión dos xéneros Macrolepiota, Chlorophyllum (Agaricaceae, Basidiomycota) en Galicia.

Autor: Justo, A. & Castro, M.L., Descarga


Especies interesantes da familia Agaricaceae (Basidiomycota, Fungi) en Galicia: novas aportacións.

Autor: Justo, A. & Castro, M.L., Descarga


Estudio e distribución do "grupo" Schizopora (Basidiomycota) no N.O. da Península Ibérica.

Autor: Lago, M., López-Prada, M.I. & Castro, M.L., Descarga


O xénero Inocybe: metodoloxía de estudio.

Autor: Valeiras, F., Descarga


Algunhas novedades corolóxicas de macrobasidiomicetos recolectados en Galicia (N.O. da Península Ibérica).

Autor: Castro, M.L., Descarga