Articulos de Mykes

In Memoriam a Luis Cabo Rey.

Autor: Castro, M.L., Descarga


Coroloxía e fenoloxía dos macromicetes galegos: modelo dun sistema informático de información.

Autor: Soliño, A. & Castro, M.L., Descarga


Hydnocystis clausa (Tul. & C.Tul.) Ceruti in Bres.: un cogomelo pouco frecuente na Península Ibérica.

Autor: Alonso Lago, J.C., Descarga


Aportación ó coñecemento do xénero Cystoderma en Galicia.

Autor: Justo, A. & Castro, M.L., Descarga


Aportación ó coñecemento da familia Agaricaceae en Galicia.

Autor: Justo, A., Dasairas, A. & Castro, M.L., Descarga


Aportacións ó coñecemento do xénero Agaricus L.: Fr. no noroeste da Península Ibérica (II).

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


Novedades corolóxicas de macromicetos do noroeste da Península Ibérica.

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


A problemática da lexislación e inspección sanitaria dos cogomelos.

Autor: Alonso, J., Melgar, M.J. & García, M.A., Descarga


Psilocybe (Fr.) P.Kumm. (Basidiomycota, Strophariaceae) en Galicia (N.W. da Península Ibérica).

Autor: Castro, M.L., Descarga


Descrición da forma anamórfica de Fistulina hepatica Schaeff.: Fr.

Autor: Bellón, X. & Castro, M.L., Descarga