Logo de Grupo Micoloxico Galego

GRUPO MICOLÓXICO GALEGO LUIS FREIRE

Decálogo do apañador


1º. Recoller só cogomelos en bo estado

2º. Para estudo apañar 2 ou 3 exemplares: un xoven, outro maduro e un adulto

3º. Non apañar exemplares vellos nin recén brotados

4º. Empregar unha navalla e depositalos nun recipiente duro (cesta, caixa de cartón, ...)

5º. Exemplares completos recollidos con coidado

6º. Rexistrar o hábitat e a localización do cogomelo recollido, así como o nome do apañador

7º. Procurar que as mostras non se aplasten entre si

8º. Evitar a contaminación entre especies

9º. Non estragar os cogomelos que non se precisen

10º. Ante a mínima dúbida, non consumir


Grupo Micolóxico Galego - Apdo. 3083 (E-36200-Vigo)