Logo de Grupo Micoloxico Galego

GRUPO MICOLÓXICO GALEGO LUIS FREIRE

Instruccións aos autores


O boletín do grupo micolóxico galego (MYKΣS) é unha revista micolóxica de ámbito científico que publica orixinais en galego, sobre sistemática, morfoloxía, coroloxía, ecoloxía e outros temas relacionados coa macromicoloxía (ascomicetos, basidiomicetos e mixomicetos) galega ou non. Os traballos leeranse polo Comité Editor e serán enviados a especialistas na materia para que en cada caso realicen un informe sobre os mesmos. Publicarase un número por ano.

Descarga del PDF, Instruccions dos autores

Grupo Micolóxico Galego - Apdo. 3083 (E-36200-Vigo)