Logo de Grupo Micoloxico Galego

GRUPO MICOLÓXICO GALEGO LUIS FREIRE

Instruccións aos autores


O boletín do grupo micolóxico galego (MYKΣS) é unha revista micolóxica de ámbito científico que publica orixinais en galego, sobre sistemática, morfoloxía, coroloxía, ecoloxía e outros temas relacionados coa macromicoloxía (ascomicetos, basidiomicetos e mixomicetos) galega ou non. Os traballos leeranse polo Comité Editor e serán enviados a especialistas na materia para que en cada caso realicen un informe sobre os mesmos. Publicarase un número por ano.

Descarga del PDF, Instruccions dos autores Instrucións para publicación
Carta de presentación Carta de presentación
Lista de comprobación Lista de comprobación

Grupo Micolóxico Galego - Apdo. 3083 (E-36200-Vigo)