Articulos de Mykes

Notas sobre os macromicetos de cultivos baixo abrigo ou protexidos en Galicia (NW da Península Ibérica) (I).

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


Bosques de árbores caducifolias da Serra dos Ancares (Lugo, N.W. Península Ibérica): análise micoecolóxico de Agaricales, Boletales e Russulales.

Autor: Comesaña, P. & Castro, M.L., Descarga


Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire, unha nova cita para Galicia.

Autor: Justo, A., Lorenzo, P. & Castro, M.L., Descarga


Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam versus C. eucalyptii (Dueñas et Tellería) Tellería et Melo.

Autor: Lago-Álvarez, M., López-Prada, M.I. & Castro, M.L., Descarga


Algunhas especies coroloxicamente interesantes atopadas en Galicia.

Autor: Requejo, O., Descarga


Macromicetos cantábricos depositados na micoteca LOU-Fungi (Lourizán, Pontevedra).

Autor: Rodríguez-Vázquez, J. & Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 1-9.

Autor: Rodríguez-Vázquez, J. & Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 10-21.

Autor: Rodríguez-Vázquez, J. & Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 22-37.

Autor: Lorenzo, P. & Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 38-51.

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


Algúns apuntamentos sobre cogomelos mediciñais.

Autor: Del-Río, D., Descarga


Métodos de conservación dos cogomelos.

Autor: Galarza, I., Descarga


Os nomes dos cogomelos (I). Introdución e nomes non específicos.

Autor: Lago-Álvarez, M., Descarga


Bibliografía micolóxica.

Autor: Castro, M.L., Descarga


Asociación Hongos y Plantas “Carbonera”.

Autor: Alonso-García, J.C., Descarga


Páxina web do G.M.G.

Autor: Bellón,X., Descarga


Sobre as saídas ao campo do GMG no ano 2006: flora e vexetación.

Autor: Sahuquillo Balbuena, E., Descarga