Articulos de Mykes

Omphalotus olearius (DC.) Singer: especie alóctona da micobiota de Galicia (España)?

Autor: Castro, M.L., Barreiro, F. & Martínez, J.J., Descarga


Actualización do catálogo micolóxico galego (Ascomycota).

Autor: Rodríguez-Vázquez, J. & Castro, M.L., Descarga


Aportación ao coñecemento dos Ascomycetes galegos (N.O. da Península Ibérica).

Autor: Requejo, O. & García-Echave Puente, M.C., Descarga


Apontamentos históricos da Macromicoloxía Galega.

Autor: Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 139-146.

Autor: Requejo, O., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 147-155.

Autor: Requejo, O. & Andrés-Rodríguez, N.F., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 156-166.

Autor: Requejo, O. & Pais, M., Descarga


Bioindicadores liquénicos na cidade de Vigo (Galiza).

Autor: Ferreira Rodríguez, N., Descarga


Cogomelos tóxicos: intoxicacións e tratamento.

Autor: Castro, M. & Martins, F.X., Descarga


Etnomicoloxía galega: A Igrexa de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo, España).

Autor: Castro, M., Descarga