Articulos de Mykes

«In Memoriam» Francisco de Diego Calonge

Autor: Castro, M.L., Descarga


Aportación o coñecemento do xénero Ustilago s.l. en Galicia (N.O. Península Ibérica)

Autor: Requejo, O., Descarga


Myxomycota das Gándaras de Budiño (Pontevedra, N.O. Península Ibérica) II

Autor: Requejo, O. & Andrés-rodríguez, N.F., Descarga


Biodiversidade de Myxomycetes (Amebozoa) do Concello de Vigo (N.O. Península Ibérica)

Autor: Andrés-rodríguez, N.F. & Requejo, O., Descarga


Aportación ao coñecemento da macrobiota do Alto Minho, Portugal (II): Freguesía de Pias, Monção

Autor: Castro, M.L., Descarga


Macromicoloxía en Trás-os-Montes (Portugal): Biodiversidade e análise histórica do seu aproveitamento

Autor: Castro, M.L., Fernández-Ricón, H., Cordeiro, A., Pérez-Torrón, G., Cabaleiro, M. & Caride, P., Descarga


Micobiota do concello de Vigo (Galicia) I

Autor: Rodríguez-Vázquez, J., Andrés-Rodríguez, N.F., Requejo, O. & Castro, M.L., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 325-329

Autor: Requejo, O. & Andrés-Rodríguez, N.F., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 330-339

Autor: Castro, M.L. & Rodríguez-Vázquez, J., Descarga


Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 340-384

Autor: Blanco-Dios, J.B., Descarga


Análise comparada da micobiota entre a ripisilva e un bosque mixto na «Senda do río Eifonso» (Vigo)

Autor: Melón Raña, A. & Castro, M.L., Descarga


Deseño dunha metodoloxía para estudos comparativos de diversidade macrofúnxica. Aplicación en tres formacións arbóreas (Quercus robur, Pinus pinaster e Eucalyptus globulus)

Autor: Pérez-Torrón, G. & Castro, M.L., Descarga


XXXVIII semana micolóxica galega: «Mycovigo 2020»

Autor: Cabaleiro, M., Descarga